Επεξεργαζόμαστε όλες τις μορφές βίντεο και ήχου. Μπορούμε να κάνουμε:

  • αντιγραφή βίντεο-κασετών
  • αντιγραφή dvd
  • μετατροπή βίντεο-κασετών σε dvd
  • μετατροπή κασετών κάμερας σε dvd
  • επεξεργασία εικόνας κ.α.

  • αντιγραφή αναλογικών κασετών ήχου
  • μετατροπή αναλογικών κασετών ήχου σε ψηφιακή μορφή (cd – dvd)